ITD – czym się zajmuje?

0
1473

ITD

Inspekcja Transportu Drogowego to mundurowa organizacja, która zajmuje się kontrolowaniem zmotoryzowanych i pojazdów ciężarowych. Do ich obowiązków zalicza się przede wszystkim sprawdzanie czy samochody nie mają niedopuszczalnej wagi, która często jest zawyżana przez przeładowanie aut oraz czy stan techniczny samochodów jest dobry. Urząd, jakim jest inspekcja transportu drogowego powołany został do działania 6

ITD została powołana dlatego, żeby uskuteczniać kilka niezwykle istotnych zadań, do których należy: reperacja bezpieczeństwa drogowego, wywieranie nacisku na kierowców, by trzymali się oni aneksów ustawowych, zapobieganie rozwojowi nieprzepisowej konkurencji, usunięcie zwyrodniałych wydarzeń w transporcie drogowym oraz przeciwdziałanie degradacji autostrad. To wszystko sprawia, że poprawia się również stan planety. Ponadto pracownicy ITD specjalizują się dodatkowo w śledzeniu wykroczeń, które powszechne są w transporcie samochodowym.

Kierowaniem ITD para się GITD. Inspektor ów odpowiada przed ministrem do spraw transportu. Do ITD zalicza się także siatkę fotoradarów oraz rejestratory szybkości, które to ulokowane są na autostradach oraz systemy komputerowego poboru akcyz.

Do kluczowych przedsięwzięć, którymi para się inspekcja drogowa należą inspekcje terenowe, które sieją przestrach pośród szoferów pojazdów ciężarowych. Do ITD nie zalicza się jednak wyłącznie sprawdzanie pojazdów w trasie, ale również weryfikacja biura, które posiada przewoźnik. Do istotnych zadań ITD należy ponadto sprawowanie pieczy nad publicznym przewozem osób. Wszystko dlatego, aby zagwarantować stu procentową pewność oraz gwarancję najlepszej jakości transportu poprzez usunięcie z ruchu samochodowego pojazdów niesprawnych lub w takim stopniu felernych.

Inspektorzy pozostają w ciągłej kooperacji z takimi urzędami państwowymi jak strażnicy graniczni, SC czy policja. Jednocześnie pozostają w stałym kontakcie z różnymi inspekcjami, takimi jak: lekarka, kupiecka oraz PIP.

Od niedawna również ITD para się sprzedawaniem licencji na transport zagraniczny.